TarracoWiki:Manual d'estil

De TarracoWiki

Dreceres ràpides: navegació, cerca

Sense pretendre ser un manual d'estil usual, ja que aquesta enciclopèdia és col.laborativa, aquí tenim algunes pautes que poden millorar la qualitat de la TarracoWiki a l'hora d'escriure els continguts.

És important consultar també com podem aconseguir que el nostre article sigui considerat article de qualitat, a més d'intentar complir amb les normes bàsiques relacionades:

Normes habituals d'estil

  • 'Senzillesa'. La millor manera de redactar un bon article és utilitzar un estil senzill, que permeti l'exposició i comprensió objectiva dels fets que es narren: evitarem les frases llargues o els adjectius innecessaris.
  • 'Llenguatge impersonal'. Ja que estem col·laborant en la construcció d'una enciclopèdia, el més apropiat és utilitzar un llenguatge impersonal. La narració en 3ª persona és l'adequada per a aquest tipus de textos. Igualment, evitarem referències o al·lusions personals, encara que es tracti d'experiències que hem viscut. Consulta les consideracions sobre el «Punt de vista neutral».
  • 'Seccions'. Si l'article és ampli, o pot arribar a ser-ho, dividirem els continguts en seccions, de manera que visualment l'article resulti nítid i comprensible. Per exemple, a l'hora d'incloure un determinat monument, hauríem d'incloure seccions com ara «descripció», «història» o «estat actual».
  • Evitem 'termes ambigus' o expressions imprecises o especulatives. Expressions del tipus "sembla ser" o "es pensa" resten fiabilitat a l'article, ja que no especifiquen d'on procedeix aquesta creença. En el seu lloc, hem de citar a l'autor o autors d'aquesta afirmació. Si no tenim les dades exactes però coneixem la seva procedència (un estudi universitari, per exemple), podem fer servir una fórmula del tipus «segons els darrers estudis».
Si es tracta d'una creença popular, cal mencionar també: «segons la tradició local ...» o «popularment, es pensa que ...», contrastant sempre que sigui possible amb dades fiables.
  • 'Citar les fonts de documentació'. Una secció imprescindible dins dels articles de la TarracoWiki és l'apartat de referències de les fonts. Així mateix, els enllaços externs que incloguem seran moltes vegades l'única font d'informació que tindrem per a fer servir com a font de confiança.
  • 'Informació contradictòria'. És possible que, a l'hora de buscar informació, ens trobem amb que dos o més fonts es contradiuen entre si. Per això, sempre hem de contrastar la informació de que disposem. Si comprovem que, efectivament, es contradiuen, cal esmentar les dues versions o cap. Si no ho féssim així, estaríem faltant al punt de vista neutral, una de les nostres polítiques d'ús.
  • 'Signem els comentaris, no els articles' . Tot comentari que fem a alguna pàgina d'usuari o de discussió ha d'estar signat per a que es pugui localitzar l'autor del comentari. Moltes vegades, es pot decidir respondre personalment a aquesta persona, i la signatura és l'única manera de localitzar-la ràpidament. En canvi, es recomana no signar els articles. La TarracoWiki ja mostra automàticament un llistat (al final de l'article) amb tots els contribuents.