TarracoWiki:Condicions generals

De TarracoWiki

Dreceres ràpides: navegació, cerca


LA TARRACOWIKI NO DÓNA CAP GARANTIA DE VALIDESA

La TarracoWiki és una enciclopèdia col·laborativa de contingut local online, és a dir, una associació voluntària d'individus i grups que estan desenvolupant un recurs comú de coneixement humà. L'estructura del projecte permet a qualsevol amb una connexió d'Internet canviar el seu contingut. Tinguem en compte que res trobat aquí no s'ha ressenyat necessàriament per professionals amb la perícia que s'exigeix per donar la informació completa, acurada o fiable.

Això no vol dir que no trobarem a la TarracoWiki informació valuosa i acurada, al contrari, la major part ho és. Tanmateix, la TarracoWiki no pot garantir la validesa de la informació. El contingut actual de qualsevol article pot ser que s'hagi canviat, vandalitzat o alterat per algú l'opinió del qual no es correspon amb l'estat de coneixement en els camps pertinents.

Idiomes dels continguts

L'idioma oficial dels articles de la TarracoWiki és el català. No obstant, és possible fer ús del castellà. A banda del llenguatge que vulgui fer servir qualsevol usuari a les seves pàgines personals o de discussió, es podran crear continguts en castellà, però aquests seran traduïts al català. L'usuari ACCEPTA pel fet de contribuïr amb continguts a la TarracoWiki les traduccions d'aquests al català, sense que les traduccions resultants suposin la infracció de cap dret d'autor.

En cas de voler retirar el seu contingut traduït, podrà demanar la supressió de l'article de forma immediata, tal com indiquen les polítiques d'ús de la TarracoWiki.

Revisió formal per Experts

Estem treballant en maneres de seleccionar i destacar versions fiables d'articles. La nostra comunitat activa disposa d'eines de supervisió com els Canvis Recents o el seguiment de Pàgines Noves per controlar continguts nous i canviants. En qualsevol cas, la TarracoWiki és revisada uniformement per grups d'usuaris especials (Experts), els quals poden corregir errors o participar en grups d'avaluació, però hem de tenir en compte que aquests articles supervisats poden haver estat editats més tard inadequadament, just abans que els vegem.

Cap dels autors, col·laboradors, patrocinadors, administradors o qualsevol altre associat a la TarracoWiki no es pot fer responsable en cap cas de l'aparició de qualsevol informació no acurada o difamatòria o de l'ús que fem de la informació continguda o enllaçada des d'aquestes pàgines web.

Cap contracte - Llicència limitada

Si us plau, assegurem-nos d'entendre que la informació que es proporciona aquí es dóna de franc, i que no es crea cap classe d'acord o contracte entre els usuaris i els propietaris d'aquest lloc, els propietaris dels servidors, els col·laboradors de la TarracoWiki, qualsevol administrador del projecte, o qualsevol persona lligada amb aquest projecte o projectes germans, i per tant no està subjecte a les nostres reclamacions dirigides contra ells. Us donem una llicència limitada de copiar tot el que hi ha en aquest lloc; això no crea ni implica cap responsabilitat contractual o extracontractual per part de TarracoWiki qualsevol dels seus agents, membres, organitzadors o uns altres usuaris.

No hi ha cap acord o contracte entre vosté i la TarracoWiki quant al seu ús o modificació de la informació més enllà de la llicència Reconeixement-Compartir Igual 3.0 No adaptada de Creative Commons (CC-BY-SA). Ningú a la TarracoWiki és responsable de que algú canvii, editi, modifiqui o tregui qualsevol informació que hàgim posat a la TarracoWiki o qualsevol dels seus projectes associats.

La durada de l'alta és indefinida. No obstant, aquesta pot ésser resolta per qualsevol de les parts, que ho han de manifestar de forma expressa. Tot això, sense perjudici que també s'extingeixi per les causes admeses en dret i en especial, en el supòsit que l'usuari col·laborador incorpori informació que vulneri els drets de propietat intel·lectual, industrial o qualsevol altre legítim dret de terceres persones, així com per incorporar informació que vulneri la normativa de protecció de dades personals, quan la informació incorporada pugui constituir un il·lícit penal o bé quan sigui contrària a la dignitat de les persones, vulneri el principi constitucional de no discriminació o bé sigui contrària a la protecció de la juventut i la infància, entre d'altres.

Marques registrades

Qualsevol de les marques registrades, marques comercials, drets de disseny, drets personals o drets similars que s'esmenten, s'utilitzen o es citen als articles de l'enciclopèdia local TarracoWiki són propietat dels seus respectius propietaris. El seu ús aquí no implica que els puguem utilitzar per a cap altre propòsit que per aquell ús, o un ús informatiu similar, al contemplat pels autors originals d'aquests articles a la TarracoWiki sota l'esquema d'autorització de CC-BY-SA. Llevat que es manifesti explícitament, els llocs de TaracoWiki no donen suport ni estan associats amb cap dels titulars de qualsevol d'aquests drets, i com a tal la TarracoWiki no pot concedir cap dret per utilitzar cap material protegit. El nostre ús de qualsevol propietat intel·lectual o similar és sota la nostra pròpia responsabilitat.

Qualsevol usuari, pel fet de col·laborar en la TarracoWiki, eximeix a Tarracowiki de qualsevol responsabilitat en relació a l'eventual violació de drets d'autor (propietat intel·lectual), de drets de propietat industrial y de qualsevol altre dret de tercers.

Jurisdicció i legalitat del contingut

La publicació de la informació trobada a la TarracoWiki podria violar les lleis del nostre país o jurisdicció des del que accedim. La base de dades de la TarracoWiki s'emmagatzema en un servidor a Tarragona, i es conserva en remissió a la protecció que permet la Llei local i federal. La Llei del nostre país o jurisdicció podria no protegir o permetre la mateixa llibertat d'expressió o de distribució. La TarracoWiki no promou la violació de cap llei; i no es pot fer responsable de cap violació d'aquestes lleis tant si enllacem amb aquest lloc o si utilitzem, reproduïm o publiquem la informació continguda aquí.

Totes les opinions, informacions i dades expressades en les col·laboracions publicades en la TarracoWiki s'insereixen a títol informatiu i no tenen el caràcter d'"oficials", per la qual cosa no poden utilitzar-se com a tals per a fonamentar qualsevol actuació d'ordre jurídic, tècnic, econòmic o d'un altre tipus, ni substitueixen les opinions d'especialistes o pèrits en les diferents matèries.

Totes les opinions, informacions i dades expressades en les col·laboracions publicades en la TarracoWiki són exclusives dels seus autors, és a dir, dels col·aboradors i visitants, i no constitueixen ni han d'entendre's com la posició oficial present o futura de la TarracoWiki al respecte.

Infraccions dels drets d'autor

Mai no utilitzem material de manera que puguem infringir els drets d'autor d'algú. Això podria portar problemes de tipus legal i perjudicar seriosament el projecte. En cas de dubte, abstenim-nos d'utilitzar material que pugui estar subjecte a drets d'autor, i escrivim nosaltres mateixos el text.

Tinguem en compte que les lleis de drets d'autor protegeixen les obres creatives, no les idees o la informació en sí mateixes. Per tant, és perfectament legal llegir un article d'una altra enciclopèdia, o de qualsevol obra, refer-lo en les nostres pròpies paraules i incorporar-lo a la TarracoWiki sempre que l'estructura, presentació i redactat sigui creació nostra. Per evitar el plagi amb frases literals és útil utilitzar diferents fonts.

Si sospitem que un article de la TarracoWiki està violant els drets d'autor d'algú, si us plau, actuem tal com s'indica a les polítiques d'esborrat d'articles.

Els usuaris que publiquin reiteradament material amb drets d'autor, podran ser eliminats i bloquejats per a que no puguin fer servir el projecte.

L'usuari assegura i garanteix que

(a) tot el material aportat és conforme amb les disposicions legals aplicables.

(b) la utilizació de qualsevol material protegit per drets d'autor i altres drets de la propietat intel·lectual es troba regularitzada.

(c) ha obtingut les llicències de drets, permisos i autoritzacions necessàries per l'aportación del material, inclós allò relatiu a drets d'imatge, si fos el cas

i (d) el material no viola drets de tercers, incloent, sesnse limitar-se a, drets d'autor i drets de la propietat intel·lectual.

L'usuari eximeix a TARRACOWIKI de tota i qualsevol responsabilitat en relació a l'eventual violació de drets d'autor, (propietat intel·lectual), de drets de de propietat industrial i de qualsevol altres drets.

Segons la normativa vigent de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, s'actuarà de forma immediata i amb la diligència oportuna des del moment en que es detecti qualsevol infracció, retirant els continguts infractors.

La TarracoWiki, i el seu responsable legal, l'AJUNTAMENT DE TARRAGONA amb CIF: P4315000B, es reserven el dret d'emprendre les accions legals oportunes contra tercers que en facin un ús il·legal de la plataforma i que contravinguin les polítiques d'ús.

Cap consell professional

Si necessitem assessorament específic (per exemple, mèdic, legal, financer, o de gestió de riscs) si us plau, cerquem un professional que hagi estat llicenciat o que tingui els coneixements en l'àrea en qüestió.

Vegeu també