CEIP Mare de Déu dels Àngels

De TarracoWiki

Dreceres ràpides: navegació, cerca
Mare de Déu dels Àngels
Centre d'Educació Infantil i Primària
UbicacióTarragona
AdreçaC/Menorca 24, 43006
Web oficialhttp://www.xtec.cat/ceipmdangels

Contingut

Nivells educatius

 • Educació Infantil (P3, P4 i P5), tres línies.
 • Educació Primària (de 1r a 6è), tres línies.

Característiques del centre

Som una escola pública, plural, laica i democràtica. El nostre Projecte Educatiu de Centre prioritza l'adquisició d'hàbits, de tècniques d'estudi, de coneixements i la recerca, així com el desenvolupament de l'esperit crític, de la capacitat de discussió i la presa de decisions. Afavoreix actituds de convivència, de col·laboració, tolerància i solidaritat.

Per això la tasca docent es complementa en l'organització del claustre de mestres en Comissions -Atenció a la Diversitat, Educació Integral, Coeducació, Llengües Estrangeres, PIL, Decoració i Festes-, que es reuneixen setmanalment, i Grups de Treball -Revista, Informàtica, Biblioteca i Oralitat-, que es reuneixen periòdicament una o dues vegades cada trimestre.

L'escola desenvolupa un Projecte d'Innovació sobre Coeducació (a Educació Infantil, extensiu a tots els demés cicles), un Pla Experimental de Llengües Extrangeres (a Primària) i el Projecte d'Immersió Lingüística, del qual s'ha donat formació i assessorament als/a les mestres.

Del Consell Escolar de centre se'n deriva la Comissió de Convivència i Disciplina, formada per mestres i pares/mares representants en el C.E., que intervé com a mediadora en la resolució de conflictes entre l'alumnat i entre les famílies, tema del qual també el Claustre ha rebut assessorament a través de diferents cursos de formació. Si finalment no es pot trobar una solució dialogada al problema, és la que s'encarrega d'aplicar la normativa vigent, procedint a l'elaboració d'un expedient acadèmic sancionador dins del marc legal establert sobre drets i deures de l'alumnat i, si s'escau, proposar l'expulsió temporal o definitiva de l'alumne/a del centre, i aleshores sol·licitar el corresponent canvi de col·legi.

Així mateix, el centre i l'AMPA col·laboren estretament en l'organització de les activitats de les Jornades Culturals i Festives (Castanyada, Nadal, Dia de la Pau, Carnaval, Jornades sobre la Igualtat de Generes, Setmana Cultural-Sant Jordi i final de curs). També en l'organització del Cros i les Jornades Esportives.

L'escola està immersa en el Pla Educatiu d'Entorn de la zona Ponent, realitzant tres sessions setmanals d'Estudi Assitit amb alumnes de cicle mitjà i superior, teatre a tots els nivells de primària, tallers de pares i mares (anglès, lúdics i informàtica) i acolliment a famílies nouvingudes (taller de conversa). A més a més de fomentar els hàbits de recollida selectiva i reciclatge entre l'alumnat. Donem una gran importància a l'esport escolar de base, per la qual cosa s'ha creat l'Associació Esportiva Escolar que coordina les activitats esportives, participant en el Pla Català de l'Esport, l'organització de Jornades Esportives anuals i el reconegut Cros de "Els Àngels" amb més de 30 edicions.

S'ha presentat un projecte "TU AJUDES" de Caixa Tarragona, per tal de remodelar un magatzem de material esportiu exterior i convertir-lo en vestidors (amb lavabos i dutxes) per als nens i nenes que practiquen l'esport escolar. Per tal d'assolir d'una forma més adient les competències bàsiques de l'expressió oral i les noves tecnologies, es desdoblen els grups-classe a les sessions d'anglès (1 hora setmanal de les 3 que es fan a primària) i a les classes d'informàtica. L'Aula d'Acollida per a nouvinguts i les 3 aules d'Educació Especial (una d'infantil i dues de primària) atenen l'alumnat amb necessitats educatives especials, amb el suport del psicopedagog, el/la treballador/a social de l'EAP i una logopeda.

Tot plegat amb l'objectiu que el nostre alumnat assoleixi una bona formació integral i tingui recursos per integrar-se a la societat que els envolta.

Equipaments

 • 2 aules d'idiomes a primària equipades amb material audiovisual i informàtic.
 • 2 aules d'informàtica (infantil i primària). Internet a tota l'escola (projecte Heura).
 • Aula d'Acollida.
 • Aula de Música.
 • Aula de Psicomotricitat, Sala Màgica.
 • 2 Biblioteques escolars (infantil i primària).
 • 3 aules d'Educació Especial i suport.
 • Menjador.
 • Sala d'Actes equipada amb mitjans audiovisuals.
 • Pistes poliesportives amplies i patis amb zones de joc (infantil).

Aspectes Generals

 • AMPA.
 • Llengua estrangera: anglès.
 • Servei de guarderia matinal.
 • Servei de guarderia de 12:00 a 13:00 per als alumnes d'infantil amb germans/es a primària.
 • Atenció de l'Equip d'Assessorament Psicopedagògic (EAP) i logopeda.
 • Activitats complementàries: sortides, visites culturals, tallers, celebració de les festes tradicionals (Sta. Tecla, Castanyada, Nadal, Carnaval, Sant Jordi).
 • Taller de Teatre, i participació de l'alumnat de 3r a la "Mostra de Teatre" escolar.
 • Setmana Cultural.
 • Cros esportiu, amb una tradició de més de 30 anys.
 • Jornades Esportives.
 • Jornada de portes obertes amb les famílies dels nens/es de P3 matriculats/des.
 • Múltiples activitats extraescolars, organitzades per l'AMPA.
 • Tallers de pares i mares dins del Pla Educatiu d'Entorn.
 • Xerrades per a les famílies sobre temes de salut, higiene, alimentació, ...
 • Colònies/Casal d'Estiu organitzat per l'AMPA.

Vegeu també

Autors i contribuents - CEIP Mare de Déu dels Àngels (Usuari), La Salle Torreforta (Usuari), Telecentres2 (Usuari)